6.7.11

Polynesian voyaging canoes arrive in Kauai

Te Mana o ka Moana
http://www.okeanos-stiftung.org/wordpressblog/?lang=en
Polynesian voyaging canoes arrive in Hawai`i on Pacific expedition.

Ia wa`a nui
Ia wa’a nui (That large canoe)
Ia wa’a kioloa (That long canoe)
Ia wa ‘a peleleu (That broad canoe)
A lele måmala (Let chips fly)
A manu a uka (The bird of the upland)
A manu a kai (The bird of the lowland)
' I'iwi pølena (The red Hawaiian honeycreeper (a native bird; the young 'i'iwi was yellowish—“pølena”))
A kau ka høkü (The stars hang above)
A kau i ka malama (The daylight arrives)
A pae i kula (Bring [the canoe] ashore)
‘Åmama, ua noa (‘Åmama, the kapu is lifted)

http://www.pacificvoyagers.org/voyage/blogs/hanalei-hearts.html
http://www.pacificvoyagers.org/voyaging-societies/marumaru-atua/news-4/hanalei-magic.html

No comments:

Post a Comment